nasze marki szkoleniowe: EduOBIS i Negotium

SZKOLENIA - KONFERENCJE -DORADZTWO

2024 rok - AKTUALNE SZKOLENIA I KONFERENCJE OTWARTE

Najlepsi eksperci i szkolenia w jakości PREMIUM!

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
Uprzejmie prosimy 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy, 
w celu ustalenia dogodnego
dla Państwa terminu. 
  

ZAKRES: KOMPETENCJE MIĘKKIE

TEMATY SZKOLEŃ DO WYBORU

 z zakresu m.in. mobbing
i  dyskryminacja; antymobbing, antydyskryminacja
i antykorupcja, mobbing
dla menadżerów;
przeciwdziałanie  
i zapobieganie mobbingowi,  dyskryminacji
i molestowaniu
w miejscu pracy.

 

OSOBA PROWADZĄCA:
Zygmunt Dolata

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
19.06.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
Termin gwarantowany 
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Zamówienia publiczne na roboty budowlane 
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
20.06.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
Termin gwarantowany
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem specyfiki wynikającej
z Programu Polski Ład
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran 

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
21.06.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
Termin gwarantowany 
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Umowy
w zamówieniach publicznych
– jak prawidłowo przygotować, zawrzeć i zmienić umowę
oraz wypełnić obowiązki
po wykonaniu umowy 
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran 

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
25.06.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00

ZAKRES: KOMPETENCJE MIĘKKIE

TEMAT SZKOLENIA:

 Zarządzanie kryzysowe
w urzędzie,
czyli jak pracować
w czasach niepewności
i trudnych wyzwań w samorządzie

 

OSOBA PROWADZĄCA:
Zygmunt Dolata 

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
26.06.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Realizacja projektów unijnych
z perspektywy Beneficjenta komercyjnego 
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
28.06.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
Termin gwarantowany 

ZAKRES: KOMPETENCJE MIĘKKIE

TEMAT SZKOLENIA:

 MOBBING
I DYSKRYMINACJA Przeciwdziałanie mobbingowi
i dyskryminacji
w miejscu pracy

 

OSOBA PROWADZĄCA:
Zygmunt Dolata 

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
03.07.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
Termin gwarantowany 
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
ENotices2 – czyli jak krok po kroku przygotować
i opublikować ogłoszenia
w zamówieniach
o wartości powyżej progów unijnych 
Nowość!
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
12.07.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
 
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Zamówienia publiczne
w podmiotach leczniczych – praktyczne aspekty od przygotowania postępowania
do zawarcia umowy, z uwzględnieniem orzecznictwa i opinii UZP
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran 

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
17.07.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
 
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania
2021-2027 – zasada konkurencyjności
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz 

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Realizujemy szkolenia online i stacjonarne dedykowane dla organów administracji publicznej z obszaru m.in.:
Prawa zamówień publicznych, elektromobilności, funduszy UE, kadr i płac

 

SEKTOR MŚP
Dla naszych Klientów szukamy dedykowanych rozwiązań!
Projektujemy, oraz wdrażamy strategie i plany rozwoju dla firm z sektora MŚP.
Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z rozwojem, prowadzeniem firmy lub organizacji.
Wspieramy biznes w wejściu na rynek zamówień publicznych.

Ze wszystkich szkoleń możesz skorzystać również w ramach dofinansowania. Jakość naszych usług szkoleniowo – doradczych potwierdza Certyfikat SUS 2.0 firmy DEKRA. Jako Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i firma akredytowana przez PARP publikujemy ofertę szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.
Napisz do nas lub zadzwoń i skorzystaj z aktualnych dofinansowań usług rozwojowych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.