nasze marki szkoleniowe: EduOBIS i Negotium

SZKOLENIA - KONFERENCJE -DORADZTWO

Najlepsi eksperci i szkolenia w jakości PREMIUM!

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Realizujemy szkolenia online i stacjonarne dedykowane dla organów administracji publicznej z obszaru m.in.:
Prawa zamówień publicznych, elektromobilności, funduszy UE, kadr i płac

 

SEKTOR MŚP
Dla naszych Klientów szukamy dedykowanych rozwiązań!
Projektujemy, oraz wdrażamy strategie i plany rozwoju dla firm z sektora MŚP.
Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z rozwojem, prowadzeniem firmy lub organizacji.
Wspieramy biznes w wejściu na rynek zamówień publicznych.

SZKOLENIA I KONFERENCJE OTWARTE

Ze wszystkich szkoleń możesz skorzystać również w ramach dofinansowania. Jakość naszych usług szkoleniowo – doradczych potwierdza Certyfikat SUS 2.0 firmy DEKRA.
Jako Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i firma akredytowana przez PARP publikujemy ofertę szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.
Napisz do nas lub zadzwoń i skorzystaj z aktualnych dofinansowań usług rozwojowych.

6 – godzinne szkolenie
Nowe wytyczne kwalifikowalności dla
okresu finansowania 2021-2027
– zasada konkurencyjności

 

 

 

 

 

01.09.2023

SZKOLENIE online

PROWADZĄCY:
Andrzej Łukaszewicz

6 – godzinne szkolenie
Przygotowanie
 i przeprowadzenie
 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem specyfiki wynikającej
 z Rządowego Funduszu 
Polski Ład
11.09.2023

SZKOLENIE online

PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran

6 – godzinne szkolenie
Zamówienia publiczne
na roboty budowalne

 

 

 

20.09.2023

SZKOLENIE online

PROWADZĄCY:
Andrzej Łukaszewicz

6 – godzinne szkolenie
Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych – praktyczne aspekty od przygotowania postępowania do zawarcia umowy,
z uwzględnieniem orzecznictwa
i opinii UZP

 

28.09.2023

SZKOLENIE online

PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran