nasze marki szkoleniowe: EduOBIS i Negotium

SZKOLENIA - KONFERENCJE -DORADZTWO

2024 rok - AKTUALNE SZKOLENIA I KONFERENCJE OTWARTE

Najlepsi eksperci i szkolenia w jakości PREMIUM!

TERMIN SZKOLENIA
29.01.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
ENotice2 – czyli jak przygotować
i opublikować ogłoszenia
w zamówieniach publicznych
o wartości powyżej progów unijnych 
Nowość! 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
31.01.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Umowy w zamówieniach publicznych – jak prawidłowo przygotować, zawrzeć i zmienić umowę,
 z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych, wzrostu cen oraz specyfiki Programu Polski Ład
 

OSOBA PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
05.02.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
 ZAKRES: KSIĘGOWOŚĆ
TEMAT SZKOLENIA:
KSeF
– dla podmiotów publicznych i JST
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Aneta Lech

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
07.02.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Realizacja projektów unijnych
z perspektywy Beneficjenta komercyjnego
 Nowość! Tylko w OBIS
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
08.02.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021 – 2027 – zasada konkurencyjności
 
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
13.02.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 

OSOBA PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
28.02.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
Tryb podstawowy
w zamówieniach
o wartości mniejszej od progów unijnych
– jak krok po kroku przygotować
i przeprowadzić postępowanie.
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
mec. dr Andrzela Gawrońska – Baran

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
01.03.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
ZAKRES: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
TEMAT SZKOLENIA:
ENotice2 – czyli jak przygotować
i opublikować ogłoszenia
w zamówieniach publicznych
o wartości powyżej progów unijnych 
Nowość! 

OSOBA PROWADZĄCA:
Andrzej Łukaszewicz

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
05.03.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
 ZAKRES: KSIĘGOWOŚĆ
TEMAT SZKOLENIA:
Przygotuj się na KSeF – dla wszystkich podmiotów
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Aneta Lech

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
19.03.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
 ZAKRES: KSIĘGOWOŚĆ
TEMAT SZKOLENIA:
Estoński CIT 2024
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Hubert Grzyb

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

TERMIN SZKOLENIA
19.04.2024 r.
godz. 9.00 – 15.00
 ZAKRES: KSIĘGOWOŚĆ
TEMAT SZKOLENIA:
KSeF i e-Faktury 2024. Ostatnie nowości
i wytyczne od MF. Zmiany do JPK VAT. Nowe rozporządzenia wykonawcze.
 
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Hubert Grzyb

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DOSTĘPNE DO WYBORU TERMINY SZKOLENIA
29.01-30.01.2024 r.
31.01-01.02.2024 r.

ZAKRES: KOMPETENCJE MIĘKKIE

TEMATY SZKOLEŃ DO WYBORU:
 1. Poznaj
  swoją MOC

 2. Efektywna komunikacja 
  i współpraca
   w różnorodności

 3. Komunikacja
  i współpraca
  w zespole
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Agnieszka Łazowska

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DOSTĘPNE DO WYBORU TERMINY SZKOLENIA
02.02.2024 r.
09.02.2024 r.

ZAKRES: KOMPETENCJE MIĘKKIE

TEMATY SZKOLEŃ DO WYBORU:

 1. Kluczowe kompetencje menadżerskie: delegowanie, egzekwowanie poleceń, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów

 2. Skuteczne zarządzanie zespołem”
 

OSOBA PROWADZĄCA:
Piotr Tytoń

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DOSTĘPNE DO WYBORU TERMINY SZKOLENIA
24.01-25.01.2024 r.
30.01-31.01.2024 r.
15.02-16.02.2024 r.
21.02-22.02.2024 r.
 

ZAKRES: KOMPETENCJE MIĘKKIE

28 TEMATÓW SZKOLEŃ DO WYBORU 
z zakresu m.in. kompetencji menadżerskich, skutecznego zarządzanie zespołem, kierowania zespołem i zarządzania projektem, negocjacji biznesowych, zakupowych, etc.)

OSOBA PROWADZĄCA:
Zygmunt Dolata

RODZAJ SZKOLENIA:
Online w czasie rzeczywistym
(z możliwością dyskusji i  zadawania pytań w trakcie szkolenia do osoby prowadzącej)

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Realizujemy szkolenia online i stacjonarne dedykowane dla organów administracji publicznej z obszaru m.in.:
Prawa zamówień publicznych, elektromobilności, funduszy UE, kadr i płac

 

SEKTOR MŚP
Dla naszych Klientów szukamy dedykowanych rozwiązań!
Projektujemy, oraz wdrażamy strategie i plany rozwoju dla firm z sektora MŚP.
Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z rozwojem, prowadzeniem firmy lub organizacji.
Wspieramy biznes w wejściu na rynek zamówień publicznych.

Ze wszystkich szkoleń możesz skorzystać również w ramach dofinansowania. Jakość naszych usług szkoleniowo – doradczych potwierdza Certyfikat SUS 2.0 firmy DEKRA. Jako Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i firma akredytowana przez PARP publikujemy ofertę szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.
Napisz do nas lub zadzwoń i skorzystaj z aktualnych dofinansowań usług rozwojowych.