Dr Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), 18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting). Były ekspert Instytutu Zamówień Publicznych Wicik, Wiśniewski w Warszawie. Obecnie ekspert firmy Tenders Piotr Płaciszewski i współpracownik Kancelarii Prawnej Klatka i Partnerzy.

Współautorka trzech książek o zamówieniach publicznych wydanych przez Wolters Kluwer Polska, z których jedna- „Zamówienia publiczne nie są trudne” znalazła się na czołowych miejscach wśród sprzedawanych przez Wolters Kluwer pozycji książkowych. Autorka artykułów o charakterze ekonomicznym i z zamówień publicznych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, w tym w kwartalniku wydawanym przez C-H „Beck” „Prawo zamówień publicznych”, czasopismach: „Doradca. Zamówienia publiczne” i „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz w wydawnictwach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego i Warszawskiego. Autorka ponad 70 komentarzy z zakresu p.z.p. w Systemie Informacji Prawnej LEX poświęconym zamówieniom publicznym, publikowanym w module „LEX- Zamówienia publiczne”, a także autorka komentarzy z zakresu dyscypliny finansów publicznych i partnerstwa publiczno- prywatnego. Szkoliła wiele warszawskich i śląskich instytucji w tym m. in. Telewizję Polską, Telewizyjną Agencję Informacyjną, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz wybrane oddziały Poczty Polskiej, a także urzędy Gmin. Wykładała na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Jako pełnomocnik stron wygrała wiele postępowań odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. W 2015 r. odebrała dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu wyróżnienie w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za realizację zamówień publicznych w Projekcie: „Rewitalizacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”.

 

Szkolenia które będzie prowadziła Dr Justyna Olszewska-Stompel

 

  • “Jak unikać błędów w zamówieniach publicznych”, 10-11.04.2018 r. Wrocław
  • “Zamówienia publiczne do 30 000 EURO”, 09.04.2018r. Kielce, 23.04.2018r. Opole, 21.05.2018r. Lublin