Grzegorz Bebłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z zamówieniami związany od 2007 roku. Były Pełnomocnik Zarządu i Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych – Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Kierował Działami Zamówień Publicznych w kilku dużych Szpitalach województwa pomorskiego. Obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.

Konsultant i doradca w zakresie zamówień publicznych wielu wykonawców i zamawiających. Obsługiwał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. strategiczne projekty promocyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w zasadzie we wszystkich trybach. Reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się wyłącznie sukcesem dla reprezentowanych stron.

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Trener i wykładowca w zakresie zamówień publicznych.

Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych. Posiada również duże doświadczenie przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE. Współautor bloga o tematyce zamówień publicznych. Autor wielu artykułów i ekspert w kilku publikacjach branżowych m. in. w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych w dziewięciu okręgach.

Szkolenia które będzie prowadził Grzegorz Bebłowski