Grzegorz Wicik

Grzegorz Wicik – radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners wśród najlepszych polskich prawników w zakresie praktyki zamówień publicznych. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych, gdzie współtworzył rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (2003). Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 6 książek poświęconych problematyce zamówień publicznych.