Marek Stompel

Marek Stompel

Były wiceprezes spółki specjalizującej się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz public relations.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współautor książek wydanych przez Wolters Kluwer Polska SA: „Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów” 2013r., oraz „Zamówienia publiczne – nowe zasady” 2017r. Autor kilkudziesięciu opracowań problemowych z zakresu zamówień publicznych dla Systemu Informacji Prawnej LEX. Specjalista d.s. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych.