Piotr Wiśniewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji pt. „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor około stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Od jedenastu lat stały współpracownik miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych.

Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Przygotował i przeprowadził wiele postępowań o udzielenie zamówień publicznych, również o wartości powyżej 20 milionów euro, poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych.

Jako trener przeprowadził na przestrzeni ostatnich ośmiu lat ponad sto szkoleń z zakresu zamówień publicznych, m.in. szkolenia dla urzędów centralnych (urzędników ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych) w ramach Projektu „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”; szkolenia dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Kielcach, urzędów miast i starostw powiatowych.

Szkolenia które będzie prowadził Piotr Wiśniewski