Aby zarejestrować się na szkolenie prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@obis.pl wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia.
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@obis.pl 
Prosimy o zaznaczenie znakiem „x“ wybranego terminu szkolenia:

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE OTWARTE DO POBRANIA:

 

Karta zgłoszenia na szkolenie – pdf.

Karta zgłoszenia na szkolenie – doc.