Opis szkolenia

Audyt systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca szkolenia

  • 19-20.11.2018 Warszawa
  • 26-27.11.2018 Warszawa
  • 17-18.12.2018 Warszawa

SZKOLENIE UMOŻLIWI
– Zapoznanie Słuchaczy z zasadami  weryfikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat roli i organizacji audytu wewnętrznego         
w zakresie oceny realizacji zamówień  publicznych oraz  oceny systemów kontroli zarządczej w tym obszarze,
– Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat realizacji zadania audytowego, technik i metod audytu wewnętrznego,  ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
– Przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych,                   
w szczególności w zakresie systemem zamówień publicznych. 

Jak powinien realizować swoje zadania audytor w obszarze zamówień publicznych? Jaka jest jego rola? Jak należy zorganizować dobrze funkcjonujący system udzielania zamówień publicznych? 
Na te i inne pytania odpowiemy Słuchaczom na tym potrzebnym i ciekawym szkoleniu, które
w sposób maksymalnie praktyczny umożliwi Słuchaczom zdobyć wiedzę w  zakresie objętym niżej określonym program.

ODBIORCY

Szkolenie  adresowane jest  do audytorów, kontrolujących, osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów   i pracowników  ds. zamówień  publicznych oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze, pragnących pogłębić wiedzę  z zakresu zarządzania systemem zamówień publicznych,  audytu zamówień.

Ekspert

Małgorzata Niemiec

Audytor – doradca – trener z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych, dyscyplina finansów publicznych.  

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych orzekający w sprawach odwołań w latach 2004 – 2007;  

Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym – zaświadczenie Ministra Finansów;  

Program szkolenia

1.    Planowanie audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych
2.    Współpraca audytora wewnętrznego z kierownictwem,  zewnętrznymi organami kontroli  i pozostałymi pracownikami jednostki.
3.     Adekwatna organizacja audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.
4.    Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a audyt wewnętrzny
5.    Odpowiedzialność kierownika w zakresie organizacji i kontroli i audytu zamówień

6.    System zamówień publicznych – ocena w zakresie:
1)    organizacji udzielania zamówień publicznych,
2)    kompetencji  zasobów kadrowych,
3)    organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych,
4)    planowania zamówień publicznych,
5)    wewnętrznych procedur  w zakresie zamówień publicznych,
6)    systemu doskonalenia kadr  w zakresie zamówień publicznych,
7)    monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych,

7.    Ryzyka w zamówieniach publicznych:

1)    zjawiska systemowe,
2)    błędna interpretacja przepisów,
3)    czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
4)    działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
5)    nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
6)    ograniczanie konkurencji.

8.    Przygotowanie postępowania – ocena:
1) prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
2) prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
3) prawidłowości doboru procedury zamówienia,
4) organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9.    Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena:
1)   poprawności ogłoszenia o zamówieniu, poprawności zmiany ogłoszeń,
2)    poprawności specyfikacji istotnych (siwz)warunków zamówienia,
3)    komunikacji z Wykonawcami,
4)    procedury wyjaśnień i zmiany siwz,
5)    poprawności zmiany ogłoszeń,
6)    weryfikacji rażąco niskiej ceny,
7)    wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp.,
8)    poprawienia omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp.,
9)    wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp.,
10)    wezwania do złożenia uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.1,2, 2f, oraz 3 ustawy Pzp.,
11)    weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
12)    weryfikacji w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
13)    weryfikacji w zakresie  oceny ofert,
14)    weryfikacji w zakresie  oceny JEDZ,
15)    czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,
16)    czynności poprzedzających zawarcie umowy.

10.    Audyt czynności dokumentowania postępowania:

1)  ocena poprawności dokumentowania,
2)    ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3)    ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
4)    ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych;

11.    Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzi przydatnych w ocenie prawidłowości realizacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12.    Audyt umowy:

1)    audyt poprawności konstrukcji umowy,
2)    audyt poprawności zmian umowy,
3)    audyt poprawności odstąpienia od umowy,
4)    audyt poprawności rozwiązania  umowy.

13.    Ocena stopnia przygotowania  lub  realizacji elektronizacji w zamówieniach publicznych.

11. Pytania zainicjowane przez uczestników – rozwiązywanie problemów.
12.  Podsumowanie warsztatów, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
Dyskusja  po każdym bloku tematycznym

Program proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim trenera w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.   

 

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa

19-20.11.2018

890 zł netto/os.

Warszawa

Warszawa

26-27.11.2018

890 zł netto/os.

Warszawa

Warszawa

17-18.12.2018

890 zł netto/os.

Warszawa

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.