Opis szkolenia

Jak unikać błędów w zamówieniach publicznych.

Terminy i miejsca szkolenia

Ekspert

Dr Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), 18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting).

Program szkolenia

Jak unikać błędów udzielając zamówień publicznych?

szkolenie  z elementami warsztatów

Dzień pierwszy :

 1. Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia, dzielenie zamówień na części, łączenie zamówień, zamówienia wielorodzajowe, planowanie zamówień- ćwiczenia z tego zakresu.
 2. Nowe zasady kwalifikacji wykonawców – nowe zasady wykluczenia Wykonawcy z postępowania, warunki udziału w postępowaniu i obowiązek wykazywania ich spełnienia – ćwiczenia z tego zakresu.
 3. Zasady oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku konsorcjów- dobre praktyki.
 4. Procedura self – cleaning- możliwość praktycznej realizacji procedury przez Wykonawcę .
 5. Zagadnienie aktualności dokumentów w świetle orzeczeń Izby, żądanie dokumentów od Wykonawcy obowiązek Zamawiającego czy jego uprawnienie?
 6. Nowe wymogi w SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących umów o pracę- ćwiczenia.
 7. Klauzule społeczne- przykłady zapisów w SIWZ, dobre praktyki w zakresie zamówień odpowiedzialnych społecznie.
 8. Udzielanie zamówień na usługi społeczne

Dzień drugi:

 1. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – zagadnienie realności udostępnienia zasobów, forma zobowiązania, zasady wypełniania JEDZ dla podmiotów trzecich i podwykonawców- ćwiczenia z tego zakresu.
 2. Kryteria oceny ofert – najczęstsze błędy na przykładach.
 3. Badanie i ocena ofert na nowych zasadach, procedura pełna i odwrócona. Pułapki w procedurze odwróconej.
 1. Konflikt interesów a nowy taryfikator korekt finansowych.
 2. Rażąco niska cena- kiedy ją badać i czy dowody są niezbędne dla skuteczności wyjaśnień Wykonawcy?
 3. Wadium – kiedy istnieje obowiązek jego zatrzymania w odniesieniu do orzeczenia Sądu Najwyższego- Uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r., III CZP 27/17.
 4. Zmiany w umowach – zakres możliwej modyfikacji z uwzględnieniem przykładów praktycznych w SIWZ tworzonych przez instytucje samorządowe i rządowe.
 5. Zmiany w środkach ochrony prawnej – nowe czynności, na które można złożyć odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progu unijnego z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 6. PYTANIA, ODPOWIEDZI, KONSULTACJE.

Terminy i miejsca szkolenia

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.