Opis szkolenia

Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dla początkujących.

Terminy i miejsca szkolenia

Ekspert

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Program szkolenia

Metodyka: ćwiczenia, case studies, pytania i odpowiedzi, praktyczne wyjaśnienia.

Program

 1.Wprowadzenie

 1. Planowanie zamówień publicznych
 2. Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 3. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
 4. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 5. Szacowanie na przykładach
 6. Zamówienie nieprzewidziane
 7. Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
 8. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
 9. Korekty planu zamówień publicznych
 1. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
 2. Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
 1. Jak opisywać przedmiot zamówienia?
 2. Elementy obowiązkowe
 3. Elementy dopuszczalne
 4. Elementy zakazane
 1. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.
 2. Zakres wymagań
 3. Poziom wymagań
 1. Kryteria oceny oferta
 2. Bilans kryteriów
 3. Niebezpieczeństwa
 1. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
 2. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
 1. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 1. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne
 2. Tryby
 3. Ogłoszenia
 4. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 5. Wadium
 6. Oświadczenia wstępne
 7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
 8. Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
 9. Poprawianie ofert
 10. Wykluczanie wykonawców
 11. Odrzucanie ofert
 12. Unieważnianie postępować
 1. Umowy w zamówieniach publicznych
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
 3. Kary umowne w umowach
 4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Osoby odpowiedzialne
 3. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Terminy i miejsca szkolenia

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.