Opis szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Terminy i miejsca szkolenia

14.01.2019 r. – Warszawa

31.01.2019 r. – Łódź

 

Ekspert

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Program szkolenia

Metodyka: ćwiczenia, case studies, pytania i odpowiedzi, praktyczne wyjaśnienia.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. tego jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej?
Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za dyscypliny finansów publicznych?

 

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli
i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

 

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Metodyka szkolenia przewiduje możliwość aktywnego udziału uczestników, zadawania pytań i rozstrzygania przypadków z praktyki.

  

   

PROGRAM SZKOLENIA

 

Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi

 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z procedurami
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie z procedurami
 • Nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
 • Niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi   
 • Niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi
 • Nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
 • Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
 • Nieterminowe rozliczenie środków unijnych
 • Nieterminowe dokonanie zwrotu środków unijnych
 • Nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
 • Monitorowania projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych

 

Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
 • Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
 • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

·         Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

·         Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.

·         Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

·         Określenie kryteriów oceny ofert.

·         Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

·         Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

·         Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego

·         Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej 

 

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Powody umorzenia postępowania

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Terminy i miejsca szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Warszawa

14.01.2019 r.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Łódź

31.01.2019 r.

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.