Opis szkolenia

Szkolenie na temat prowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia po zmianie przepisów w 2016 r. i ich trudne interpretacje.

Terminy i miejsca szkolenia

Ekspert

Piotr Wiśniewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji pt. „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor około stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych.

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r.
 2. Omówienie postanowień SIWZ dotyczących warunków udziału i kryteriów oceny ofert oraz podmiotów trzecich i podwykonawców.
 3. Jak należy określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
 4. Podział zamówienia w celu umożliwienia ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom.
 5. Przebieg procedury odwróconej. Dokonanie w trybie przetargu nieograniczonego oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 6. Określanie warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich.
 7. Dokumenty składane wraz z ofertą w postępowaniach o wartości zamówienia nie przekraczającej progu unijnego oraz w postępowaniach o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne.
 8. Przebieg procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny wyjaśnianie treści oferty.
 9. Przedstawienie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 10. Wybór oferty i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 11. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.
 12. Możliwość wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania.
 13. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego i dopuszczalność zmian umowy.

Terminy i miejsca szkolenia

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.