Opis szkolenia

Szkolenie na temat udzielania zamówień publicznych – warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i kontroli UZP.

Terminy i miejsca szkolenia

  • 13.11.2018 r. – Warszawa
  • 30.11.2018 r. – Łódź

Ekspert

Mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Program szkolenia

„Udzielanie zamówień publicznych – warsztaty z uwzględnieniem elektronizacji zamówień, najnowszego orzecznictwa KIO oraz kontroli UZP”

I. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę – doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli
2. Podział zamówienia na części – wymagania szczególne i i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części

II. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu na dostawy usługi lub roboty budowlane
1. Jak zachować proporcjonalność warunków
2. Kiedy warunek jest związany z przedmiotem zamówienia
3. Czy zawsze trzeba określić warunki udziału
4. Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków
5. Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

III. Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi wynikające z elektronizacji zamówień
1. Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”
2. Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej”, JEDZ przy częściach zamówienia
3. Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie problem „antydatowania”, podpisu itp.)
4. Jak traktować samodzielne uzupełnienie (zmianę) oświadczenia wstępnego przez wykonawcę

IV. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich
1. Ograniczenia w powoływaniu się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich
2. Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w tym co do podstaw wykluczenia
3. „Podmiana” podmiotu trzeciego – studium przypadku

V. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy w postępowaniu
1. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu
2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia – odpowiednie przyporządkowanie
3. Dokumenty przedmiotowe – zakres żądania
4. Termin składania i uzupełniania dokumentów, ich forma, w tym wynikająca z elektronizacji zamówień publicznych, jak rozumieć „aktualność na dzień złożenia”

VI. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych
1. Reguły korzystania z podwykonawców
2. Uprawnienia i obowiązki związane z podwykonawstwem

VII. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym – krok po kroku

VIII. Kryteria oceny ofert
1. Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru – praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu
2. Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki
3. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”

IX. Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób, aby obalić takie domniemanie
X. Umowy – rewolucyjne możliwości zmiany umów a praktyka
1. Okoliczności uzasadniające zmianę umów – praktyczne przykłady postanowień umownych
2. Zmiany istotne

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa

13.11.2018

390 zł netto/os.

 

Warszawa 

Łódź

30.11.2018

390 zł netto/os.

 

Łódź

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.