Opis szkolenia

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Terminy i miejsca szkolenia

 • 13.11.2018 Poznań
 • 30.11.2018 Łódź

Szkolenie rekomendowane przez:

 

Ekspert

Mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Program szkolenia

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

 1. Zasady dostępu do SIWZ i jej zmiany oraz zadawanie pytań do SIWZ
 2. Miejsce i termin udostępnienia SIWZ dla wykonawców w trybach przetargowych
 3. Na co zwrócić uwagę w SIWZ przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o zamówienie
 4. Kiedy i w jakiej formie można prosić o wyjaśnienia treści SIWZ
 1. Uprawnienia wykonawców oraz ograniczenia przy składaniu ofert
 2. Ile czasu powinien mieć zapewnione wykonawca na złożenie ofert m.in. w przypadku wyznaczenia wizji lokalnej
 3. Reguły liczenia terminów na wykonanie czynności, w tym zadawanie pytań do SIWZ z gwarancją udzielenia odpowiedzi
 4. Czy wykonawca może domagać się dopuszczenia składania oferty na części zamówienia (pakiety, zadania)
 • Czy i jakie warunki udziału w postępowaniu musi spełnić wykonawca
 1. Kiedy wykonawca może zakwestionować warunki udziału jako nieproporcjonalne i niezwiązane z przedmiotem zamówienia
 2. Jak interpretować określenie warunków – studium przypadku, czy „przecinek ma znaczenie” dla szansy na uzyskanie zamówienia?
 3. Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców
 4. Jak wykonawca może sprostać zaostrzonym regułom w przypadku potrzeby polegania na potencjale podmiotów trzecich
 5. Kiedy i na jakich warunkach wykonawca może korzystać z podwykonawców
 1. Przesłanki wykluczenia wykonawców
 2. Kiedy wykonawca może zostać wykluczony z postępowania – wybrane kluczowe przesłanki obligatoryjne i fakultatywne
 3. Ograniczenia czasowe w wykluczeniu
 4. Jak skutecznie wykonawca może dokonać tzw. samooczyszczenia (self-cleaning) – przykłady z praktyki i orzecznictwa
 5. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – problemy praktyki?
 1. Obowiązki dokumentacyjne wykonawcy, w tym w świetle elektronizacji zamówień publicznych
 2. Oświadczenie „własne” wykonawcy do progów unijnych – czy zawsze należy je złożyć, jaka powinna być jego treść i czym jest uwarunkowana
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne wskazówki jak krok po kroku prawidłowo wypełnić JEDZ, na co zwrócić uwagę, jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ i wypełnić wymóg formy elektronicznej
 4. Rodzaje oświadczeń i dokumentów oraz forma ich składania i uzupełniania – termin składania, aktualność, „problem antydatowania” przy uzupełnianiu, podpisu
 5. Kiedy wykonawca składa dokumenty a kiedy może od tego odstąpić
 1. Rażąco niska cena/koszt
 2. Jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu aby nie narazić się na odrzucenie oferty – praktyczne wskazówki co do treści, formy i terminu wyjaśnień wykonawcy
 3. Wyjaśnienia istotnych części składowych ceny – obowiązek?
 • Składanie ofert i ich ocena
 1. Jak należy złożyć ofertę w formie pisemnej, a jak z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 2. Kiedy oferta podlega odrzuceniu – wybrane przykłady
 3. Kiedy i jak wykonawca powinien zostać zawiadomiony o czynnościach zamawiającego
 • Jak wykonawca może podważyć decyzje zamawiającego
 1. Odwołanie – zakres zaskarżania przez wykonawcę, termin i forma
 2. Kiedy wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania i jak formułować zarzuty
 3. Strategia działania, gdy zamawiający uwzględni w części odwołanie – reguły ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego

Cel szkolenia: Biorąc udział w warsztatach każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności postawionych wobec niego oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się jak elektronizacja zamówień publicznych wpłynie na jego obowiązki, kiedy jego oferta może zostać odrzucona oraz jak wypełnić wymogi dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zagadnień, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.

Opis grupy docelowej: Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Terminy i miejsca szkolenia

Poznań

13.11.2018

390 zł netto/os.

Poznań

Łódź

30.11.2018

390 zł netto/os.

Łódź

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.