Opis szkolenia

Szkolenie na temat zamówień publicznych dla początkujących.

Terminy i miejsca szkolenia

Ekspert

Piotr Wiśniewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji pt. „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor około stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych.

Program szkolenia

1. Definicja zamówienia publicznego, dostaw, usług i robót budowlanych

2. Zasady udzielania zamówień

3. Tryby udzielania zmówień

4. Czynności zamawiającego związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

– Opis przedmiotu zamówienia
– Oszacowanie wartości zamówienia
– Wybór trybu postępowania
– Powołanie komisji przetargowej
– Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
– Poprawne określenie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnienie kryteriów oceny ofert formy przekazywania dokumentów postępowania
– Ustalenie kryteriów oceny ofert

5. Tzw. „odwrócona” procedura w ramach przetargu nieograniczonego.

6. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Pytania i odpowiedzi do SIWZ, zmiana treści SIWZ.

8. Otwarcie ofert, badanie i ocena ofert.

9. Poprawianie omyłek w ofertach, wyjaśnianie treści oferty.

10. Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełniane warunków udziału w postępowaniu.

11. Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty.

12. Wybór oferty najkorzystniejszej.

13. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany.

Terminy i miejsca szkolenia

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.