Opis szkolenia

Szkolenie na temat zamówień publicznych do 30 000 EURO.

Terminy i miejsca szkolenia

  • 15.11.2018 Warszawa 

Ekspert

Dr Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), 18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting).

Program szkolenia

Program szkolenia z udzielania zamówień do 30.000 EURO z uwzględnieniem udzielania małych zamówień dofinansowanych z budżetu UE:

  1. KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02)
  2. Obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspekcie udzielania zamówień niepodlegających ustawie p.z.p.
  3. Plany zamówień publicznych- łączenie zamówień wspólnych dla kilku komórek organizacyjnych Zamawiającego
  4. Kwestia konfliktu interesów a zamówienia dofinansowane o wartości niepodlegającej przepisom p.z.p.
  5. Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 EURO i procedury wewnętrzne dotyczące postępowania w sytuacji, gdy dochodzi do wymierzenia korekt finansowych przez instytucję zarządzającą na skutek uchybień popełnionych przez pracowników zamawiającego
  6. Małe zamówienia- odpowiednik „zapytania o cenę” czy zamówienie o kryteriach oceny ofert nakierowanych na osiągnięcie efektu i otrzymania oferty najkorzystniejszej ekonomicznie ?
  7. Zapisy, jakie warto zawrzeć w zapytaniu ofertowym
  8. Dyskusja nad zapisami przykładowej umowy o zamówienie do 30.000 EURO na usługi doradcze
  9. Dyskusja z pytania uczestników – na bieżąco, w trakcie całego szkolenia

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa

15.11.2018

295 zł netto/os.

Warszawa

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.