Mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych.

Andrzej Łukaszewicz

Aneta Lech

Hubert Grzyb

Zygmunt Dolata

Agnieszka Łazowska

Piotr Tytoń