Negotium jest firmą szkoleniowo – doradczą z zakresu Prawa zamówień publicznych. Nasz zespół tworzą uznani w branży eksperci z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Prawa zamówień publicznych.

Poprzez doradztwo indywidualne, oraz organizację szkoleń i konferencji wspieramy zarówno firmy z sektora prywatnego w skutecznym ubieganiu się o zamówienia, jak i instytucje publiczne w efektywnym wydatkowaniu pieniędzy publicznych i realizacji postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp.

Uczestnikami szkoleń które realizujemy są między innymi: przedstawiciele ministerstw, urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin, spółek państwowych, jednostek wojskowych a także szpitali, uczelni. Szkolimy zarówno pracowników i kadrę zarządzającą sektora MŚP jak i dużych firm będących wykonawcami na polskim rynku zamówień publicznych.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Posiadamy Certyfikat spełniania Standardu Usług Szkoleniowych PIFS – Certyfikat SUS 2.0


                                                                     Z naszych usług skorzystali m.in.: