Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Szkolenia które będzie prowadził Ewaryst Kowalczyk

  • “Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dla początkujących”, 19.04.2018r. Warszawa, 20.04.2018r. Łódź