Józef Edmund Nowicki

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.
Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r.
Jest autorem komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych i ponad 500  publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych.
Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych.

Specjalizuje się również w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające.

Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

 

Szkolenia które będzie prowadził Józef Edmund Nowicki

  • 27.03.2019 r. Katowice – Jak udzielać zamówień publicznych na roboty budowlane.
  • 28.03.2019 r. Łódź – Jak udzielać zamówień publicznych na roboty budowlane.
  • 08.04.2019 r. Poznań – Jak udzielać zamówień publicznych na roboty budowlane.
  • 09.04.2019 r. Wrocław – Jak udzielać zamówień publicznych na roboty budowlane.