Szkolenie należy opłacić najpóźniej 7 dni przed organizacją. Faktury zostaną przesłane po uregulowaniu płatności.

Aby zarejestrować się na szkolenie prosimy wybrać szkolenie oraz podać liczbę uczestników, dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia a także dane do faktury.   

  Wybierz szkolenie (wymagane)

  Podaj liczbę uczestników (wymagane)

  Dane do faktury (wymagane)

  Nazwa

  Ulica i numer

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  (wymagane) Oświadczenie dla jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych (wymagane)

  Oświadczam, że szkolenie będzie finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników.

  (wymagane) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej

  UWAGA - brak wyrażenia zgody uniemożliwi realizację wskazanych w treści zgody celów (udział w szkoleniu)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OBIS Piotr Walczak (właściciela Negotium) w celu:
  - dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
  - świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie działań marketingowych polegających na cyklicznym wysyłaniu na wskazane w karcie zgłoszenia na szkolenie konto poczty elektronicznej informacji dotyczących organizowanych szkoleń i dostępnych rabatów. Zgoda dotyczy adresu konta poczty elektronicznej. Informacje marketingowe we wskazanym zakresie nie będą wysyłane częściej niż raz w tygodniu do czasu wycofania zgody.
  Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@negotium.pl

   Alternatywnie – można pobrać i wypełnić ręcznie formularz zgłoszeniowy w formacie pdf i przesłać na adres e-mail: szkolenia@negotium.pl