Opis szkolenia

Szkolenie na temat elektronicznych zamówień publicznych w praktyce.

Terminy i miejsca szkolenia

Ekspert

Dr Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), 18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting).

Program szkolenia

Opis szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowców do Uczestników zajęć.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym aspektom elektronizacji zamówień publicznych, problemom z jakimi borykają się Zamawiający, omówienie stanu przygotowań narzędzi do elektronizacji zamówień również w kontekście e-Zamówień zaplanowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Druga cześć jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie sposobu działania i obsługi Portalu e-Usług SmartPZP zapewniającego pełna elektroniczną komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą oraz archiwum elektroniczne.

Grupa Docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. elektronizacją zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję poznać uwarunkowania formalne i techniczne rewolucji w zamówieniach publicznych jaka czeka rynek zamówień publicznych już w 2018 r.

Korzyści:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące zmiany.

Program Szkolenia:

Elektronizacja ZP z prawnego punktu widzenia

 • Wymagania znowelizowanej ustawy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień
 • Wymagania formalne dla Platformy e-Usług
 • Jednolity europejski dokument zamówienia
 • Bezpieczny podpis elektroniczny a ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie
 • Portale e-Usług a e-Zamówienia

Elektronizacja ZP w praktyce

Warsztaty praktyczne w oparciu o Portal e-Usług SmartPZP

 • Wprowadzenie do systemu – dostęp, role, bezpieczeństwo danych
 • Założenie i opublikowanie postępowania w przetargu nieograniczonym
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 • Otwarcie i ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty
 • Obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
 • Omówienie wymagań technicznych związanych z Portalem e-Usług SmartPZP

Terminy i miejsca szkolenia

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.